de pony's van Domaine la Valade

de pony's van Domaine la Valade

Inmiddels is Midget de shetlandpony al een paar daagjes bij ons. Het is een heel slim en knap kereltje met een voorgeschiedenis. Hij is ongeveer 6 jaar oud en heeft zijn eerste jaren als hengstje tussen een kudde Limousin koeien en kalveren gestaan. De eigenaar, een Franse boer, dacht dat hij leuk was voor de kleinkinderen, maar zoals zo vaak blijkt...vonden die er niks aan.

 

 

Toen vlakbij de boer een stel Engelse dames een weiland huurden en daar hun oudere paarden stalden , dacht Midget...he dat is mijn familie en wurmde zich steeds door de afrastering heen, kroop uit de koeienwei en stond steeds gezellig bij de grote paarden. Die hem ook direct accepteerde in de kudde. Na herhaaldelijke verzoeken of de pony bij de boer kon blijven, die vervolgens zijn schouders ophaalde en daar geen noodzaak in zag. Hebben de dames hem met toestemming van de boer definitief opgenomen in hun paarden familie. Echter hij was nog hengst en met een merrie in de wei is dat vragen om problemen..ook al is de een groot en de ander heel klein..


Ze hebben hem laten castreren en hem de basisdingen aangeleerd, zoals halster aandoen, voetjes geven, bortstelen. Kortom de basis zit erin. Inmiddels een paar jaar verder en zowel de dames als hun paarden raken op leeftijd en ze vinden het zonde dat deze kleine man niet op een plek is waar hij meer aandacht krijgt en aan het werk gaat. Via via, kwamen we met elkaar in contact en voila na de 1e kennismaking is Midget al hier en is hij druk bezig met zijn inburgeringscursus op Domaine la Valade.

 

                         Midget en Yvonne


01 april 2017